Bodyankare

  • Tredimensionellt justerbara infästningar för fasadplattor av natursten eller betong
  • Utkragning från 30 till 330 mm, belastning upp till 1300 N som standardutförande
  • Kan användas i horisontala och vertikala fogar