Pelarfot HCC

  • Ekonomisk montering
  • En praktisk lösning för anslutning till fundament eller för länkning av pelare
  • Stagning krävs inte