HK5 - Konsolankare

  • Enkel att montera
  • Mycket goda justeringsmöjligheter
  • Komplett program för alla typer av tegelfasader