HCW Curtain Wall System

  • Snabb och säker fixering, tillåter omedelbart påförande av belastning
  • Enkel justering i upp till tre riktningar
  • Hög bärförmåga

Video

HTA Halfenskenor Curtain Wall-fasader
Video Montering av HTA Halfenskenor Curtain Wall-fasader
(5 MB, 640x480, 02.15min)