Skjuvankarsystem HDB

  • Enkel och snabb montering
  • Idealiska för montering uppifrån efter placering av överkantsarmeringen
  • Typgodkända

Garanti

Dessa dimensioneringsprogam är utarbetade av HALFEN GmbH (part of Leviat), Langenfeld, Tyskland. De är upphovsrättsligt skyddade med full ensamrätt. Programmen får bara installeras i komplett form inklusive alla deras komponenter. Inga ändringar av programmen eller deras delkomponenter får göras utan föregående medgivande från upphovsmannen.

Vi vill påpeka att det på teknikens nuvarande ståndpunkt inte är möjligt att helt utesluta fel i datorprogram. HALFEN GmbH (part of Leviat) påtar sig inget ansvar för felfriheten hos de med dessa datorprogram erhållna dimensioneringsresultaten. I synnerhet måste användaren kontrollera de ingående värdena och dimensioneringsresultaten och bedöma deras trovärdighet med ledning av gällande handlingar (normer och godkännanden).

Användaren är ensam ansvarig för dimensioneringsresultat som erhållits med programmen!