HALFEN, din BIM-partner

Halfen är din partner inom BIM (byggnadsinformationsmodellering) - arbetsmetoden vars mål är att förbättra informationsutbytet digitalt i byggprojekt. Därför erbjuder HALFEN sina Tekla- komponenter via tre BIM-bibliotek.

En BIM-modell är en databas i vilken information från arkitekter, byggnadsingenjörer, montörer, entreprenörer och leverantörer bearbetas. Informationen rör utformning (geometri) och prestanda (objektets fysiska egenskaper). Genom att arbeta i en 3D-miljö är det enkelt att generera sektioner eller visualiseringar, till exempel av komplexa golvkonstruktioner, balkonger, konsolankare osv. Andra fördelar är bland annat minskade risker för fel i projektering, bättre byggkvalitet samt ökat samarbete och förståelse mellan alla parter.

För att förankra fasader, till exempel med konsolankare arbetar Halfen i en öppen BIM modellering: en metod för samarbete, informationsutbyte och kommunikation i öppna filformat (IFC) som inte kräver specifik programvara. Anledningarna till detta är: 
  • IFC är den mest använda och bäst utvecklade öppna standarden för BIM-modeller
  • Företag som använder annan BIM-programvara har full tillgång till informationen
  • Fler och fler aktörer kommer att kräva att BIM modeller enligt öppna standarder
Vid betongförankring, till exempel med HIT isolerande balkonginfästningar, sker samarbetet oftast enskilt med konstruktören eller det anlitade byggnadsföretaget. I sådana fall används ofta Tekla, men även IFC.