BIM referenser

Halfen har redan stor erfarenhet med att använda BIM, och har med stor framgång fullfört flera  projekt genom att använda BIM systemet. Alla ingenjörer hos HALFEN är utbildade i att noggrant övervaka processen. Genom en kombination av bred erfarenhet och välutbildade ingenjörer kan vi uppfylla de höga kraven på BIM-projekt. Här är några exempel på projekt som redan är genomförde  med BIM-systemet..

Exempel på fasadprojekt

Exempel på betongprojekt

Exempel på Detan-projekt