FPA - zawiesia płyt betonowych

  • Łatwość i szybkość montażu, możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach
  • 5 różnych wersji wieszaka/części przeznaczonej do zabetonowania w ścianie nośnej
  • Obciążenia od 5,0 do 56 kN