FPA - zawiesia płyt betonowych

  • Łatwość i szybkość montażu, możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach
  • Obciążenia od 5,0 do 56 kN
  • Również do stosowania w płytach o grubości od 30-50mm
    (System FPA-SL30)