HBS-05 - połączenia skręcane

  • Optymalne rozwiązania dla każdego przypadku łączenia zbrojenia w elementach żelbetowych
  • Elementy systemu HBS-05 można stosować w dowolnych konfiguracjach
  • Wysoka ciągliwość – HBS-05-Seismic spełnia wymogi określone w odniesieniu do obciążeń zmieniających się cyklicznie wskutek aktywności sejsmicznej lub porównywalnych zjawisk przyrodniczych