HIT - łączniki balkonowe

  • Połączenie termiczne dla zminimalizowania mostków cieplnych
  • Maksymalna klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej REI120 jako standard oraz ETA – Europejska Ocena Techniczna
  • Innowacyjna linia produktu z elementami symetrycznymi