HBS-05 - połączenia skręcane

  • Optymalne rozwiązania dla każdego przypadku łączenia zbrojenia w elementach żelbetowych
  • Elementy systemu HBS-05 można stosować w dowolnych konfiguracjach
  • Wysoka ciągliwość – HBS-05-Seismic spełnia wymogi określone w odniesieniu do obciążeń zmieniających się cyklicznie wskutek aktywności sejsmicznej lub porównywalnych zjawisk przyrodniczych

Zastrzeżenie

Prezentowane tutaj programy obliczeniowe oraz materiały techniczne są produktem firmy HALFEN GmbH z siedzibą w Langenfeld w Niemczech i są chronione nieograniczonymi prawami autorskimi. Programy obliczeniowe mogą być instalowane wyłącznie jako kompletne produkty. Dokonywanie zmian w programach lub w ich elementach składowych jest dozwolone tylko po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Zastrzegamy, że aktualny stan techniki nie pozwala całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia błędów obliczeniowych. W związku z tym firma Halfen GmbH nie może gwarantować prawidłowości wszelkich obliczeń wykonanych przy użyciu tych programów. Użytkownik programu powinien sprawdzać prawidłowość uzyskiwanych wyników oraz porównywać je z obowiązującymi przepisami, normami i dopuszczeniami technicznymi.

Całkowita odpowiedzialność za wyniki pomiarów uzyskane przy pomocy oprogramowania spoczywa na jego użytkowniku!