Łączniki balkonowe

HIT–MVX: symetryczne połączenie płyty wspornikowej

Jako projektant, architekt czy wykonawca jesteś świadomy, że: wspornikowe elementy konstrukcyjne i balkony wymagają uwzględnienia w projekcie izolacji cieplnej budynku. Łączniki balkonowe muszą spełniać wiele różnych wymogów:

 • Certyfikowane właściwości izolacji akustycznej od dźwięków uderzeniowych
 • Efektywna izolacja termiczna płyty balkonowej z myślą o zapewnieniu wysokiego poziomu komfortu wewnątrz budynku
 • Maksymalne wymagania ochrony przeciwpożarowej
 • Prosty i sprawny montaż w przypadku ustalonych terminów realizacji

Więcej informacji

Łączniki HIT stal-beton

1. Wspornikowe balkony stalowe z elementami HIT-SDV | HIT-SMV

    brak zdjęcia - podparte balkony z elementami HIT-SZV

Połączenia beton-beton HIT

2. Wspornikowe balkony narożne z elementami narożnymi HIT-MVX | MVXL i HIT-FK COR oraz opcjonalnie elementami uzupełniającymi HIT-HT

3. Wspornikowe balkony z elementami HIT-MVX | MVXL | DVL lub łącznikami HIT-MVX OU | OD w razie przesunięcia balkonu w górę/dół

4. Balkony podparte z łącznikami przenoszącymi siły ścinające HIT-ZVX | ZDX i elementami uzupełniającymi HIT-HT

5. Loggia z łącznikami HIT-DD | DVL | DDL do balkonów będących częścią płyty stropowej i łącznikami przenoszącymi siły ścinające HIT-ZVX

6. Attyka z elementami łącznikowymi HIT-AT

7. Balustrada z elementami łącznikowymi HIT-FT

8. Wspornik z elementami łącznikowymi HIT-OTX

9. Ściana z elementami łącznikowymi HIT-WT

    brak zdjęcia - łączniki do belek z elementami HIT-ST

Cantilevered steel balcony | © mmm ©

Cantilevered steel balcony

3D-show house - balkon wspornikowy

3D-show house - balkon wspornikowy

3D-show house - balkon narożny

3D-show house - balkon narożny

Base

Base

ŁĄCZNIKI HIT STAL-BETON:

 

HIT-HP SDV i HIT-SP SDV

 • Do wspornikowych konstrukcji stalowych
 • Przenoszenie momentów zginających dodatnich i ujemnych oraz dodatnich sił ścinających
 • Grubość izolacji cieplnej 80 mm dla HIT-HP i 120 mm dla HIT-SP

HIT-HP SMV i HIT-SP SMV

 • Do wspornikowych konstrukcji stalowych
 • Możliwość zastosowania płyt elementowych jako stropów wewnętrznych
 • Przenoszenie momentów zginających ujemnych i dodatnich sił ścinających
 • Grubość izolacji cieplnej 80 mm dla HIT-HP i 120 mm dla HIT-SP

HIT-HP SZV i HIT-SP SZV

 • Do podpartych konstrukcji stalowych na stropach żelbetowych
 • Przenoszenie dodatnich sił ścinających
 • Grubość izolacji cieplnej 80 mm dla HIT-HP i 120 mm dla HIT-SP

HIT-HP SDV i HIT-SP SDV

HIT-HP SDV i HIT-SP SDV

HIT-HP SDV i HIT-SP SDV

HIT-HP SDV i HIT-SP SDV

HIT-HP SMV i HIT-SP SMV

HIT-HP SMV i HIT-SP SMV

HIT-HP SZV i HIT-SP SZV

HIT-HP SZV i HIT-SP SZV

ŁĄCZNIKI HIT BETON-BETON:

 

HIT-HP MVX i HIT-SP MVX

 • Symetryczne łączniki do wspornikowych płyt balkonowych
 • Przenoszenie ujemnych momentów zginających
 • HIT-HP MVX-ES i HIT-SP MVX-ES jako wariant do stropów elementowych
 • Grubość izolacji cieplnej 80 mm dla HIT-HP i 120 mm dla HIT-SP

HIT-HP MVXL and HIT-SP MVXL

 • Balcony connection for high loads in a cantilevered balcony slab
 • Transfers bending moments and high positive as well as negative shear forces
 • Insulation thickness for HIT-HP 80 mm and for HIT-SP 120 mm

HIT-HP MVXL i HIT-SP MVXL

 • Do wspornikowych płyt balkonowych lub balkonów narożnych o bardzo dużym obciążeniu siłami ścinającymi
 • Przenoszenie momentów zginających ujemnych i wysokich dodatnich i ujemnych sił ścinających
 • Grubość izolacji cieplnej 80 mm dla HIT-HP i 120 mm dla HIT-SP

HIT-HP MVX-OU / OD i HIT-SP MVX-OU / OD

 • OU w przypadku przesunięcia balkonu w górę, kiedy balkon jest położony powyżej stropu lub kotwienia do ścian, płyta balkonowa powyżej
 • OD w przypadku przesunięcia balkonu w dół, kiedy balkon jest położony poniżej stropu lub kotwienia do ścian, płyta balkonowa poniżej
 • HIT-HP MVX-OU/OD - ES i HIT-SP-MVX-OU/OD - ES jako wersja stropów elementowych
 • Stosowanie jako konstrukcja specjalna również na balkonie
 • Grubość izolacji cieplnej 80 mm dla HIT-HP i 120 mm dla HIT-SP

HIT-HP ZVX i HIT-SP ZVX

 • Dla podpartych płyt balkonowych
 • Przenoszenie dodatnich sił ścinających
 • Z prętami prostymi lub giętymi
 • Również bez łożyska CSB
 • Grubość izolacji cieplnej 80 mm dla HIT-HP i 120 mm dla HIT-SP

HIT-HP ZDX i HIT-SP ZDX

 • Symetryczne połączenia podpartych płyt balkonowych
 • Przenoszenie dodatnich i ujemnych sił ścinających
 • Z prętami prostymi lub giętymi
 • Również bez łożyska CSB
 • Grubość izolacji cieplnej 80 mm dla HIT-HP i 120 mm dla HIT-SP

HIT-HP DD i HIT-SP DD

 • Symetryczne połączenia do balkonów będących częścią płyty stropowej lub loggii
 • Przenoszenie dodatnich i ujemnych momentów zginających oraz sił ścinających
 • Grubość izolacji cieplnej 80 mm dla HIT-HP i 120 mm dla HIT-SP

HIT-HP DVL i HIT-HP DDL

 • Dla wspornikowych płyt balkonowych lub balkonów narożnych o bardzo dużym obciążeniu
 • HIT-DVL do przenoszenia dodatnich i ujemnych momentów zginających i dużych dodatnich sił ścinających
 • HIT-DDL do przenoszenia dodatnich i ujemnych momentów zginających i dużych dodatnich i ujemnych sił ścinających
 • Grubość 80 mm dla HIT-HP

HIT-HP AT i HIT-SP AT

 • Dla izolacji pomiędzy attyką a płytą stropową
 • Do stosowania punktowego
 • Przenoszenie dodatnich i ujemnych momentów zginających oraz sił ścinających i sił normalnych
 • Grubość izolacji cieplnej 80 mm dla HIT-HP i 120 mm dla HIT-SP

HIT-HP FT i HIT-SP FT

 • Łączniki termoizolacyjne do stosowania pomiędzy płytą stropową a wystającą balustradą
 • Przenoszenie dodatnich i ujemnych momentów zginających oraz sił ścinających i sił zwykłych
 • Grubość izolacji cieplnej 80 mm dla HIT-HP i 120 mm dla HIT-SP

HIT-HP OTX i HIT-SP OTX

 • Łączniki termoizolacyjne do wsporników stropowych jako podpór dla warstwy licowej
 • Przenoszenie sił ścinających i sił zwykłych
 • Grubość izolacji cieplnej 80 mm dla HIT-HP i 120 mm dla HIT-SP

HIT-HP ST i HIT-SP ST

 • Do izolacji wspornikowych belek żelbetowych lub wsporników
 • Punktowe przenoszenie dużych momentów zginających i sił ścinających
 • Grubość izolacji cieplnej 80 mm dla HIT-HP i 120 mm dla HIT-SP

HIT-HP WT und HIT-SP WT

 • Do izolacjiwystających płyt ściennych o wysokości kondygnacji
 • Punktowe przenoszenie momentów zginających i sił ścinających
 • Grubość izolacji cieplnej 80 mm dla HIT-HP i 120 mm dla HIT-SP

HIT-HP HT1–3 i HIT-SP HT1–3

 • Przenoszenie planowanych sił poziomych równolegle i/lub prostopadle do płaszczyzny izolacji
 • Grubość izolacji cieplnej 80 mm dla HIT-HP i 120 mm dla HIT-SP

HIT-HP HT4-5 i HIT-SP HT4-5

 • Przenoszenie planowanych sił poziomych równolegle i/lub prostopadle do płaszczyzny izolacji oraz ewentualnie momentów podrywających
 • Grubość izolacji cieplnej 80 mm dla HIT-HP i 120 mm dla HIT-SP

HIT-HP FK i HIT-SP FK

 • Element termoizolacyjny z funkcją ochrony przeciwpożarowej jako element wypełniający bez przenoszenia sił
 • Wypełniacz do izolacji przerwy roboczej pomiędzy płytą balkonową a stropem
 • Grubość izolacji cieplnej 80 mm dla HIT-HP i 120 mm dla HIT-SP

HIT-HP FK-COR i HIT-SP FK-COR

 • Wypełniacz do wspornikowych balkonów narożnych
 • Wykonanie narożne składające się ze standardowych elementów i wypełniacza narożnikowego FK-COR
 • Grubość izolacji cieplnej 80 mm dla HIT-HP i 120 mm dla HIT-SP

HIT-MVX COR: proste połączenie dla płyt wspornikowych narożnych

HIT-MVX COR: proste połączenie dla płyt wspornikowych narożnych

ŁĄCZNIKI HIT STAL-BETON

 • Termoizolacyjny materiał przeciwpożarowy klasy materiałów budowlanych A1 - niepalny materiał izolacyjny
 • Aprobata Techniczna Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt) wraz z określeniem odpowiedniej przewodności ciepła (λeq)
 • Badanie typu
 • Ochrona przed korozją - zastosowane rodzaje stali odpornej na korozję klasy odporności na korozję III/średnia

 

 

Elastyczność w wielu obszarach

Płynna regulacja konstrukcji stalowych przy pomocy płyty

Solidna obudowa - odporna na działanie warunków atmosferycznych z niezawodną ochroną rdzenia izolacji z wełny mineralnej

Zintegrowana pomoc montażowa - jako wsparcie przy montażu i regulacji na szalunku

Inteligentne zbrojenie w przypadku zastosowania HIT-SMV i HIT-SZV, doskonale nadaje się do stropów elementowych

ŁĄCZNIKI HIT BETON-BETON

Łączniki balkonowe HALFEN HIT, o wyjątkowo wysokich wartościach izolacyjności od dźwięków uderzeniowych, znacznie ograniczają przenoszenie dźwięków uderzeniowych do sąsiednich pomieszczeń.

 • Badanie zgodnie z nowym Europejskim Dokumentem Oceny EAD 050001-01-0301
 • Wartości ważonej redukcji poziomu dźwięku uderzeniowego ΔLw podane dla wszystkich typów łączników balkonowych

Bezpieczeństwo montażu

 

Dzięki specjalnej formie łożyska CSB elementy HIT-HP/SP MVX są symetryczne. Można je zatem zamontować niezależnie od kierunku płyty stropowej czy balkonowej.

 

 • Brak możliwości pomyłki, jeśli chodzi o kierunek montażu
 • Bardzo solidny element HIT, dostosowany do warunków transportu i montażu
 • Długości elementów 25cm, 50cm i 100cm, aby zaoszczędzić czas podczas montażu

Ochrona przeciwpożarowa

Elementy HIT w standardowym wykonaniu spełniają wymogi określone dla najwyższej klasy odporności pożarowej REI 120

 • Termoizolacyjny materiał przeciwpożarowy klasy materiałów budowlanych A1 – niepalny materiał izolacyjny
 • Zastosowanie jako bariery przeciwpożarowej w przypadku elewacji ocieplanych metodą ETICS ze styropianem EPS
 • Brak możliwości pomylenia z elementami spełniającymi lub niespełniającymi wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Niezawodność projektowania z międzynarodowymi aprobatami

 • Europa: Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0189
 • Oznakowanie CE
 • NL: KOMO Certificaat K 65049
 • U.S.: ICC-ES approval ESR 3799 

Reliable planning with international approvals

 • Europe: European Technical Assessment ETA-18/0189
 • CE marking
 • NL: KOMO Certificaat K 65049
 • U.S.: ICC-ES approval ESR 3799 

Zgodność z Rozporządzeniem o oszczędności energii w budynkach (EnEV) z zachowaniem wartości Ψ określonych w Aprobatach Technicznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

Do obliczenia całkowitego bilansu dostępne są wartości Ψ określone w Aprobacie Technicznej Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt).

 • Kalkulator PSI jest dostępny dla wszystkich urządzeń – bez konieczności instalacji

Certyfikaty Instytutu Domów Pasywnych

Certyfikacja w najwyższej kategorii „Certyfikowany komponent do domu pasywnego” dla elementów HIT-SP ZVX do stropów o grubości do 24 cm

 • Certyfikacja jako komponentu energooszczędnego już od 80 mm grubości izolacji w przypadku wspornikowych i podpartych płyt balkonowych

Passive House Institute certified

 • highest category certified “Certified Passive house component” for the HIT-SP ZVX Element with up to 24 cm slab thickness
 • certified as energy saving components starting with an insulation thickness of 80 mm for application in canti levered and simply supported balcony slabs

ŁĄCZNIKI HIT STAL-BETON

 

Geometria

 • HIT-HP High Performance o grubości izolacji 80mm
 • HIT-SP Superior Performance o grubości izolacji 120mm
 • Długość elementu 25cm
 • Wysokość elementu od 18cm do 28cm

ŁĄCZNIKI HIT BETON-BETON

 

Geometria

 • HIT-HP High Performance o grubości izolacji 80mm
 • HIT-SP Superior Performance o grubości izolacji 120mm
 • Długości elementów 25cm, 50cm i 100cm, aby zaoszczędzić czas podczas montażu
 • REI 120 w ramach standardowego wykonania bez dodatkowej opłaty

Więcej szczegółów można znaleźć w naszych Informacjach technicznych.

HALFEN HIT Insulated Connection

Katalog Techniczny
HALFEN HIT Insulated Connection

Do pobrania
HALFEN łączniki balkonowe HIT

Katalog Techniczny
HALFEN łączniki balkonowe HIT

Do pobrania
HALFEN HIT Insulated Connection steel to concrete connector

Katalog Techniczny
HALFEN HIT Insulated Connection steel to concrete connector

Do pobrania
HALFEN HIT Insulated Connections

Broszury Aplikacyjne
HALFEN HIT Insulated Connections

Do pobrania
HALFEN łączniki balkonowe HIT

Broszury Aplikacyjne
HALFEN łączniki balkonowe HIT

Do pobrania
HALFEN HIT - Łączniki balkonowe

Aprobaty
HALFEN HIT - Łączniki balkonowe

Do pobrania
HALFEN HIT-HP/SP SDV/SMV/SZV

Badania typu
HALFEN HIT-HP/SP SDV/SMV/SZV

Do pobrania
HALFEN HIT-HP/SP MVX

Instrukcje montażu
HALFEN HIT-HP/SP MVX

Do pobrania
HALFEN HIT-HP/SP SDV -SMV -SZV

Instrukcje montażu
HALFEN HIT-HP/SP SDV -SMV -SZV

Do pobrania
HALFEN HIT-HP/SP ZVX/ZDX/DD

Instrukcje montażu
HALFEN HIT-HP/SP ZVX/ZDX/DD

Do pobrania
HALFEN HIT-HP/SP HT/AT/FT/OTX/EQ

Instrukcje montażu
HALFEN HIT-HP/SP HT/AT/FT/OTX/EQ

Do pobrania
Template for HIT Steel to concrete connectors

Instrukcje montażu
Template for HIT Steel to concrete connectors

Do pobrania

Oprogramowanie obliczeniowe

HALFEN HIT - Łączniki balkonowe

HIT - 9.51

halfen_software_hit.exe
Do pobrania
HALFEN HIT Impact Sound Insulation

17 kwi 2023

HALFEN HIT Impact Sound Insulation

Włącz
Połączenia Konstrukcyjne - Łącznik balkonowy Halfen HIT

4 wrz 2023

Połączenia Konstrukcyjne - Łącznik balkonowy Halfen HIT

Włącz

Więcej informacji o CAD/BIM znajdziesz tutaj.

Masz pytania techniczne dotyczące produktu? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, dzwoniąc pod numer: +48 61 622 14 12 lub pisząc na adres mailowy: projekty.pl@leviat.com.

Katalog Techniczny
HALFEN HIT Insulated Connection

Katalog Techniczny
HALFEN HIT Insulated Connection steel to concrete connector

Katalog Techniczny
HALFEN HIT Insulated connection

Więcej informacji na temat produktu, katalogi, cenniki i informacje techniczne można znaleźć tutaj.

informacja o produkcie

HIT - 3 etapy składania

5 mar 2014

HIT - 3 etapy składania

Włącz
HIT - Łączniki balkonowe

5 mar 2014

HIT - Łączniki balkonowe

Włącz
HIT Insulated connections

23 sty 2017

HIT Insulated connections

Włącz
Połączenia Konstrukcyjne - Łącznik balkonowy Halfen HIT

4 wrz 2023

Połączenia Konstrukcyjne - Łącznik balkonowy Halfen HIT

Włącz