Strækankersystem

HALFEN trækstavssystemer giver mulighed for en æstetisk smuk arkitektonisk sikker konstruktion i letbygnings-projekter.

Med det justerbare trækstavssystem fra HALFEN –bliver den arkitektoniske vision virkelighed – her tilbydes et næsten ubegrænset anvendelssystem af varianter.
Produkter