HDB ponswapening

  • Eenvoudige en snelle montage
  • Ideaal voor de inbouw van bovenaf door de reeds geplaatste betonwapening
  • Met type-keuring