Samenwerking BIM

De BIM-methodiek bestaat uit efficiënt samenwerken, onder andere door heldere werkafspraken te maken over proces, uitwisseling van informatie en juiste opbouw van het BIM-model. De kracht van BIM zit in het delen en hergebruiken van informatie tussen ketenpartners. Een deugdelijke gegevensuitwisseling is de basis om een succesvol model met elkaar te maken. Om hierin goed te kunnen sturen heeft HALFEN een samenwerkingsprotocol opgesteld voor zowel de Gevel- als de Betonafdeling. Hierin staan de algemene uitgangspunten / eisen voor een optimale uitwisseling van gegevens. Beide protocollen zijn hieronder te downloaden.

12.10.2015 - Gevel samenwerkingsprotocol

12.10.2015