HTA Halfenrail

  • Ideale basis voor montagevriendelijke, stofvrije en verstelbare bevestigingen in Beton
  • Met Europees Technische Beoordeling (ETA), US-Amerikaanse Goedkeuring (ICC-ES) en CABR–Goedkeuring in China
  • HTA-CE P – Halfenrail met een Plus voor belastbaarheid

Vrijwaring

De berekeningsprogramma’s en CAD-bibliotheken zijn producten van Halfen GmbH, Langenfeld, Duitsland. De software is auteursrechtelijk beschermd, alle rechten zijn voorbehouden. Wijzigingen aan programma’s of componenten mogen alleen geschieden met instemming van de auteur.

Wij wijzen u erop dat naar de stand van de huidige techniek fouten in de softwareprogramma’s en CAD-bibliotheken niet uitgesloten zijn. Halfen GmbH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de software of CAD-bibliotheken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de invoerwaarden, berekeningsresultaten en tekeningen te controleren en verifiëren op hun haalbaarheid, gebaseerd op de huidige normen en goedkeuringen.

De gebruiker is altijd verantwoordelijk voor de met de software gemaakte berekeningen.