Privacyverklaring HALFEN NV handelt als Leviat

Privacyverklaring
HALFEN NV verheugd zich op uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze onderneming en producten. We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en we willen dat u zich bij een bezoek aan onze internetsite veilig voelt. De bescherming van uw privé gegevens bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is voor ons zeer belangrijk. We behandelen uw gegevens die bij het bezoek aan onze website ingevuld worden volgens de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De website van HALFEN NV. bevat links naar andere websites. Voor de inhoud van deze gelinkte websites kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden. HALFEN NV respecteert uw privé gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens.
Bij een bezoek aan onze website kan onze server informatie verzamelen en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina's en sub-pagina's eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. HALFEN NV houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.
Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Helpfunctie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Deze privacyverklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden.

Gebruik van persoonlijke gegevens
De geregistreerde gegevens zijn niet zonder uw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat: HALFEN NV hier wettelijk toe wordt verplicht. Onze medewerkers, agentschappen en dochterondernemingen garanderen u dat de door u verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld

Keuze
Wij willen uw gegevens gebruiken om u over onze producten en diensten te informeren en u bijgelegen vragen te stellen. Natuurlijk is uw deelname hieraan geheel vrijwillig. Bent u het hier niet mee eens dan kunt u ons dat per post mededelen, zodat wij uw gegevens kunnen blokkeren.

Gebruiksinformatie
Op aanvraag deelt HALFEN NV u per omgaande schriftelijk mee of en welke persoonlijke gegevens van u bij ons opgeslagen zijn. Mochten er ondanks onze bemoeienis om juiste gegevens te verkrijgen toch verkeerde gegevens zijn opgeslagen, dan zullen wij deze op uw verzoek wijzigen.

Veiligheid
HALFEN NV zal technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen nemen om de door ons verkregen gegevens tegen toevallige of vooropgezette manipulatie, verlies, vernietiging of tegen onrechtmatig gebruik te beschermen. Veiligheidsmaatregelen zullen met in achtneming van de stand der techniek voortdurend verbeterd worden. Indien u vragen heeft over het verwerken van uw persoonlijke gegevens, kunt u zich tot ons wenden.

Bescherming van de privacy van kinderen
In het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, verzamelen, verwerken of gebruiken we op onze website geen enkele informatie met betrekking tot een persoon jonger dan 13 jaar zonder voorafgaande, controleerbare goedkeuring van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettige vertegenwoordiger heeft het recht, op verzoek, de informatie aangevraagd door het kind te bekijken en / of te verwijderen

Contact
Aarzel niet om ons te contacteren indien u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens op HALFEN NV. Voor verdere informatie, voorstellen voor verbetering of het registreren van een klacht staan wij steeds ter uw beschikking. E-mail: info.be@leviat.com.

De voortdurende ontwikkeling van het internet verplicht ons af en toe aanpassingen toe te passen aan onze privacy verklaring Wij behouden ons het recht om wijzigingen door te voeren indien nodig. 

Status 25.05.2018