Prohlášení o ochraně dat Leviat s.r.o.

Prohlášení o ochraně osobních údajů (2018)
Vítejte na webové stránce společnosti Leviat (dále jen jako "Webové stránky"). Společnost Leviat bere velmi vážně ochranu soukromí jednotlivce a jeho osobních údajů a z tohoto důvodu jsme připravili níže uvedené Prohlášení o ochraně osobních údajů, abychom vás informovali o tom, jaké informace o vás shromažďujeme a jak tyto informace dále používáme. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů může být aktualizováno, takže se čas od času informujte o jeho případných aktualizacích. Používáním našich webových stránek souhlasíte s podmínkami uvedenými v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a s používáním souborů cookies takovým způsobem, jak je popsáno níže v dokumentu. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosíme, nepoužívejte tyto webové stránky.

Shromažďování informací
V závislosti na tom, jak používáte naše webové stránky, jsme oprávněni shromažďovat a ukládat různé typy informací o Vás. Shromažďujeme osobní údaje prostřednictvím webových stránek, například Vaše jméno a e-mailovou adresu, v případě, že nám je odešlete s ohledem na určité produkty nebo služby.

Shromažďujeme také informace o internetovém prohlížeči Vašeho počítače, včetně IP adresy Vašeho počítače a polohové informace o Vás, typu internetového prohlížeče, operačního systému a navštívených webových stránkách. Pokud přistupujete na naše webové stránky z mobilního telefonu nebo jiného zařízení, můžeme tímto získat jedinečný identifikátor obsažený v tomto zařízení. Tyto informace nám pak umožňují zobrazit nebo formátovat relevantní obsah a služby pro toto zařízení.

Návštěvníci webových stránek

Pokud se nacházíte na našich webových stránkách, můžeme shromáždit anonymní informace o tom, kde se nacházíte, jak se pohybujete v rámci našeho webu, a jak používáte naše webové stránky. Tyto informace použijeme ke zlepšení fungování našich webových stránek, pro zvýšení jejich uživatelského komfortu a abychom mohli sledovat provoz na našich webových stránkách.

"Kontaktujte nás"
Pokud navštívíte sekci "Kontaktujte nás" na našich webových stránkách a vyplníte požadované informace, použijeme Vaše informace k tomu, abychom byli schopni adekvátně odpovědět na Vámi zaslané dotazy. Informace, které poskytnete, mohou být dále uchovány pro případy budoucí potřeby, můžeme je uchovávat za účelem průběžného posouzení, jak kvalitně poskytujeme naše služby Vám i ostatním jednotlivcům.
Pokud nám napíšete, zavoláte nebo nám pošlete e-mail, použijeme Vaše údaje, abychom Vám odpověděli a zároveň povedeme záznam o Vaší korespondenci s námi.

Sdílení informací
Vaše informace můžeme sdílet i s dalšími subjekty v rámci společnosti Leviat za účelem poskytnutí informací a služeb, které od nás požadujete, a za účelem vylepšení našich služeb.
Vaše údaje nebudeme sdílet se třetími stranami bez Vašeho souhlasu, pokud nám to zákon nebo vládní orgán neukládá.

Bezpečnost
Jsme vázáni udržovat Vámi poskytnuté osobní informace v bezpečí a z tohoto důvodu používáme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření, která zabrání jejich případné ztrátě nebo neoprávněnému přístupu k Vašim informacím.
Požadavky spojené s Vašimi osobními informacemi
Můžete nás kdykoliv kontaktovat, abyste zjistili, jaké informace o Vás máme, nebo si vyžádat jejich kopii. Pokud požadujete, abychom smazali Vaše osobní údaje, prosím, zašlete nám žádost o jejich vymazání. Pokud máte pocit, že naše informace o Vás jsou nepřesné nebo nesprávné, budeme rádi, pokud nám je pomůžete opravit či upřesnit.

Pokud si přejete požádat o některý z výše uvedených výkonů nebo máte-li dotaz ohledně používání Vašich osobních údajů, prosíme, kontaktujte nás na emailové adrese pavel.trnavsky@leviat.com.  

Ochrana osobních údajů dětí
Jsme si velmi dobře vědomi důležitosti ochrany soukromí dětí, a proto neshromažďujeme, nezpracováváme a neposkytujeme na našich webových stránkách žádné informace týkající se jednotlivce, o kterém víme, že je mladší 13 let, bez předchozího ověřitelného souhlasu jeho zákonného zástupce. Takový zákonný zástupce má právo na požádání prohlížet informace poskytnuté dítětem a / nebo požadovat, aby byly veškeré takové informace odstraněny.

Prohlášení týkající se souborů Cookies
Tyto webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie představuje malé množství dat generovaných webovými stránkami a uložených v internetovém prohlížeči. Účelem tohoto souboru je pamatovat si informace o Vás, podobně jako soubor předvoleb vytvořený softwarovou aplikací. Cookies zajišťují řadu různých funkcí. Některé soubory cookies jsou nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytnout naše webové stránky a služby. Soubory cookies mohou být "trvalé", které zůstanou ve Vašem zařízení i poté, co jste opustili naše webové stránky, nebo mohou být soubory cookies "dočasné", které budou odstraněny po zavření internetového prohlížeče. Nastavení Vašeho prohlížeče můžete použít pro správu předvoleb souborů cookies, ale prosím berte na vědomí, že některé funkce webových stránek poté nemusí být k dispozici nebo nemusí fungovat stejně efektivně.

Leviat nebude osobně identifikovat návštěvníky a nepoužije soubory cookies k tomu, aby Vás mohl kontaktovat.
Společnost Leviat se zavazuje respektovat Vaše soukromí za všech okolností.

Google Analitics
Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která je webovou analytickou službou poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen jako "Google"). Google Analytics používá soubory cookies, které jsou textové soubory umístěné na Vašem počítači, a které pomáhají webové stránce analyzovat způsob, jakým uživatelé dané webové stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání webových stránek (včetně Vaší anonymizované adresy IP) budou společnosti Google zasílány a jí ukládány na serverech ve Spojených státech. Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho využívání webových stránek, sestavování přehledů o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na internetu a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nepřidružuje k Vaší IP adrese žádné další údaje, které společnost Google drží. Soubory cookies můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení prohlížeče, nicméně upozorňujeme, že pokud to uděláte, může se stát, že nebudete moci používat plnou funkcionalitu těchto webových stránek. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním Vašich údajů společností Google způsoby a za účelem, které jsou uvedeny výše. Chcete-li návštěvníkům poskytnout větší volbu ohledně toho, jak jsou jejich údaje shromažďovány službou Google Analytics, společnost Google vyvinula doplněk prohlížeče Opt-out. Instalací tohoto doplňku nejsou zasílány žádné informace do Google Analytics.

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně použití vašich osobních údajů, neváhejte nás prosím kontaktovat, jak je uvedeno výše.Status 25.05.2018