Kotvy pro fasádní betonové panely FPA

  • Snadné a rychlé kotvení betonových fasádních desek do nosné betonové vrstvy
  • Zatížení od 5,0 do 56 kN
  • Also suitable for use in panel thicknesses from 30–50mm
    (System FPA-SL30)