Konzoly HALFEN a objímky pro potrubní vedení

Konzoly pro montážní techniku

  • Značení CE podle EN 1090-1 pro profily válcované zatepla a konzoly s deklarovanými hodnotami dimenzování podle EN 1993-1
  • Jednoduchá a rychlá montáž
  • Konzoly 41 kompatibilní se systémem HALFEN POWERCLICK