HALFEN Montážní profily a šrouby HALFEN

  • NOVĚ - od 01.07.2014: značení CE podle EN 1090-1 pro profily válcované zatepla a konzoly s deklarovanými hodnotami dimenzování podle EN 1993-1
  • Dokonalá flexibilita při umístění a dimenzování šroubového spojení
  • Široké možnosti antikorozní ochrany pro různé požadavky zákazníků