Armeringsteknikk

HALFEN armeringssystem: Brukervennlige armeringsprodukter med høyeste kvalitets- og sikkerhetsstandard.

Produkter tilpasset de nyeste konstruksjonsmetoder og i linje med den nyeste teknologi tilbyr HALFEN effektive byggeprosjekter.
Produkter