HBS-05 - Armeringskoblinger

  • Optimal løsning for alle forbindelser i armerte betongkonstruksjoner
  • Høy duktilitet - HBS-05 Seismic oppfyller kravene i syklisk vekslende spenninger under seismiske påvirkninger eller lignende naturlige hendelser