HIT - kuldebrobrytere

  • Isolert forbindelse for å minimere kuldebroer
  • Høyeste brannklasse REI 120 som standard og ETA – European Technical Assessment
  • NEW: robust and versatile beam and wall connections