HMS - Murskinner

  • Murskinnesystemet gir rasjonell og sikker forankring for forbindelser av murverk, hyllesystemer, mellomvegger og forblendinger.