UMA - Mørtelanker

  • Justerbart i tre retninger 
  • Tillatt last opptil 3960 N avhengig av utkraging
  • Egnet i områder utsatt for jordskjelv