HTU - Skinner

  • ideel for montering av trapesplater ved hjelp av f. eks. selvborende skruer
  • Strekk og skjærkrefter er ivaretatt