HALFEN, din BIM partner


HALFEN er din partner for BIM (Building Information Modeling), arbeidsmetoden som tar sikte på å tilrettelegge for utveksling og interoperabilitet av digital informasjon i byggeprosjekter, og vi tilbyr våre (Tekla) komponenter gjennom 3 BIM biblioteker.

En BIM-modell er en modell (database) der informasjon fra arkitekter, bygningsingeniører, installatører, entreprenører og leverandører er behandlet. Opplysningene relaterer til form (geometri) og atferd (objektegenskaper). Å arbeide i et 3D-miljø som gjør det enkelt å generere seksjoner eller visualiseringer, for eksempel i et komplekst veikryss, et dekke, en balkong, fasade, etc. Andre fordeler inkluderer å redusere feil, bedre kvaliteten på bygningen, fremme samarbeid og gjensidig forståelse mellom alle parter .

For oppheng av fasader (for eksempel opplegg for teglstein) bruker HALFEN Open BIM filosofien: en universell samarbeids-, utvekslings- og kommunikasjonsmetode basert på det åpne filformatet (IFC), et format som ikke trenger en spesifikk programvare, fordi:
  • IFC er den mest brukte og mest utviklede åpne standarden for BIM-modeller
  • HALFEN vil ikke utelukke andre selskaper som bruker andre BIM-programmer
  • Flere og flere kunder vil kreve BIM "as built" i henhold til åpne standarder
For prosjekter med f.eks. HALFEN HIT Kuldebrobryter foregår samarbeidet vanligvis en til en med kunden eller rådgivende ingeniør; ofte kommunisert i Tekla, men også i IFC.