HALFEN montasjeskinner og Halfenskruer

  • Skinnene kan skrues eller sveises og kan brukes overalt hvor det er behov for justerbar innfesting. 
  • Full fleksibilitet ved plassering og dimensjonering av bolt forbindelsene. 
  • Stort utvalg av korrosjonsbeskyttelse for ulike bruksområder