QS - Sertifikat

Sertificat

Gjennom en kvalitetsrevidering utført av Germanischer Lloyd Certification GmbH er det dokumentert at kvalitetsstyringssystemene oppfyller kravene i følgende standarder: DIN EN ISO 9001:2015

Sertificat No. QS-281 HH

Energy certificate

SWEDAC Zertifizierungsgesellschaft International GmbH has audited the company. Evidence was provided that the Management System fulfills the requirements of the following standard: DIN EN ISO 50001:2018.
 
View Certificate DIN EN ISO 50001:2018

Environmental certificate

SWEDAC Zertifizierungsgesellschaft International GmbH has audited the company. Evidence was provided that the Management System fulfills the requirements of the following standard: DIN EN ISO 14001:2018.

View Certificate DIN EN ISO 14001:2018

Occupational health and safety certificate

SWEDAC Zertifizierungsgesellschaft International GmbH has audited the company. Evidence was provided that the Management System fulfills the requirements of the following standard: DIN EN ISO 45001:2018.

View Certificate DIN EN ISO 45001:2018