SPA - Forbindelsesanker

  • Enkel og rask montering 
  • Typegodkjent system som gir liten kuldebro og unngår riss i yttersjiktet
  • Økonomisk gunstig også for tykke isolasjonssjikt