SPA - Forbindelsesanker

  • Enkel og rask montering 
  • Typegodkjent system som gir liten kuldebro og unngår riss i yttersjiktet
  • Økonomisk gunstig også for tykke isolasjonssjikt

Opphavsrett

Foreliggende dimensjoneringsprogrammer tilhører HALFEN GmbH (part of Leviat), Langenfeld, Tyskland. De er beskyttet av opphavsretter, og alle rettigheter forbeholdes. Programmet må kun installeres i sin helhet, med alle komponenter. Endringer i programmene eller i delkomponenter av disse må kun skje etter forhåndsgodkjennelse fra opphavsretthaveren.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan forekomme feil i programmer. HALFEN GmbH (part of Leviat) tar intet ansvar for om man ved å bruke programmet får dimensjoneringsresultater som ikke er riktige. Brukeren må spesielt kontrollere at innlagte data og dimensjoneringsresultatene er riktige i forhold til gjeldende underlag (normer og tillatelser), og at de virker sannsynlige.

Brukeren er alene ansvarlig for dimensjoneringsresultatene man får av programmet!