HCW Curtain Wall System

  • Rask og sikker innfestning for umiddelbar lastopptagelse 
  • Enkel justering i opptil tre retninger
  • Høy lastkapasitet