TPA - Transportanker

  • 15 lastgrupper fra 0.7 til 26.0 
  • Forveksling av lastgrupper er ikke mulig  onfusion of load classes not possible, because only those components that belong together fit together
  • Erection anchors protect the concrete when shear loads are applied

Opphavsrett

Foreliggende dimensjoneringsprogrammer tilhører HALFEN GmbH (part of Leviat), Langenfeld, Tyskland. De er beskyttet av opphavsretter, og alle rettigheter forbeholdes. Programmet må kun installeres i sin helhet, med alle komponenter. Endringer i programmene eller i delkomponenter av disse må kun skje etter forhåndsgodkjennelse fra opphavsretthaveren.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan forekomme feil i programmer. HALFEN GmbH (part of Leviat) tar intet ansvar for om man ved å bruke programmet får dimensjoneringsresultater som ikke er riktige. Brukeren må spesielt kontrollere at innlagte data og dimensjoneringsresultatene er riktige i forhold til gjeldende underlag (normer og tillatelser), og at de virker sannsynlige.

Brukeren er alene ansvarlig for dimensjoneringsresultatene man får av programmet!